REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE „Ajuta-ti scoala!” 2013

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR

Organizatorul campaniei promotionale este SC real,- Hypermarket Romania SRL, cu sediul social in Bucuresti, str.B-dul Theodor Pallady nr 51N,  cladire C1, corp A, sector 3, Romania,  inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr J40/17398/2007, C.I.F. 17294806, atribut fiscal RO,  capital social 894.813.402 lei, tel 031.403.1000 fax 031.403.1009 cont bancar RO33RNCB0073065447480001, deschis la Banca Comerciala Romana SA, denumită în cele ce urmează Organizator, reprezentata legal prin Dl. Eugeniu Mihai – Division Manager Marketing si Dna. Adriana Pita – Division Manager Communication & PR,

Campania promotionala se va desfasura cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii.

SECŢIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Aceasta campanie promotionala se desfasoara in urmatoarele Hypermarket-uri real,- deschise pe teritoriul Romaniei si situate la urmatoarele adrese :

 1. TIMISOARA – Calea Aradului nr 56/A, jud. Timis ;
 2. CONSTANTA – sos Mangaliei nr 195A, jud. Constanta ;
 3. ORADEA – str. Ogorului nr 171, jud. Bihor ;
 4. SIBIU – Selimbar, sos. Sibiului km 306, jud. Sibiu;
 5. BRASOV – Soseaua Cristianului nr. 5, jud. Brasov ;
 6. CRAIOVA – Calea Severinului nr 5A, jud Dolj;
 7. SATU MARE – Str. Drum Carei DN 19 nr 77-79, jud. Satu Mare ;
 8. TG. MURES – B-dul 1 Decembrie 1918 nr 291, jud. Mures ;
 9. BAIA MARE – B-dul Bucuresti nr 144, jud. Maramures ;
 10. BUCURESTI PANVITAN – str. Calea Vitan, nr 236, 031301, sector 3, Bucuresti;
 11. GALATI - B-dul 1 Galati nr 3A, jud. Galati ;
 12. TIMISOARA 2 – Calea Sagului, Chisoda, jud Timis ;
 13. DEVA - Calea Zarandului nr 87, jud Hunedoara ;
 14. CLUJ - NAPOCA – B-dul Muncii nr 1- 15, jud. Cluj;
 15. BUCURESTI BERCENI - Str. Dealu Bisericii, nr. 67-109, Sector 4, Bucuresti;
 16. BACAU - Str. Republicii nr.181, jud. Bacau;
 17. PITESTI - Str. Dobrogeanu Gherea nr. 1, Pitesti, jud. Arges
 18. COTROCENI – Bdul Vasile Milea, nr. 4, sector 6, Bucuresti
 19. PLOIESTI – Comuna Blejoi, Sat Blejoi, nr 1200, Jud Prahova
 20. PALLADY – Blvd. Th. Pallady nr. 51N, Cladirea C1, Corp B, parter, sector 3 Bucuresti

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala se desfăşoară in perioada 6 Iunie - 2 Octombrie 2013.
Campania promotionala  poate fi prelungită  sau modificata de către Organizator printr-un act adiţional la prezentul regulament.

SECŢIUNEA 4. PERSOANELE PARTICIPANTE LA CAMPANIA PROMOTIONALA

Poate participa la prezenta campanie orice persoana fizica cu domiciliul sau cu resedinta in Romania (denumit in prezentul Regulament “client”), care a implinit 18 ani si face cumparaturi in perioada 6 Iunie - 2 Octombrie 2013 in valoare de minimum 10 lei pe un singur bon fiscal in oricare din hypermarket-urile real,- participante la promotie in conformitate cu cerintele prezentului Regulament.

SECŢIUNEA 5. MODUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI

Campania promotionala consta in acordarea de puncte bonus clientilor real,- care fac cumparaturi de minimum 10 lei pe un singur bon fiscal din oricare din magazinele real,- participante la campania promotionala in perioada desfasurarii campaniei. Punctele bonus pot fi transmise catre scoala dorita de catre client din lista celor participante, lista publicata pe site-ul real,- www.academiaderechizite.ro. Pentru fiecare 10 lei cheltuiti in magazinul real,- in perioada desfasurarii prezentei campanii, clientul va primi 1 punct bonus. Nu se acorda puncte bonus pentru sume mai mici de 10 lei (ex: pe bonul fiscal apare suma totala de 19,99 lei. In acest caz clientul primeste 1 singur punct bonus). Nu se acorda puncte bonus pentru 2 sau mai multe bonuri fiscale care individual au o valoare mai mica de 10 lei.

Mecanismul campaniei “Ajuta-ti scoala” si a concursului este urmatorul:

Clientul vine in magazin in perioada 6 Iunie - 2 Octombrie 2013, face cumparaturi de minimum 10 lei si primeste pentru fiecare 10 lei cheltuiti un 1 punct bonus. Pentru a darui punctele bonus catre una din scolile aflate pe lista scolilor participante, trebuie sa acceseze pagina web www.academiaderechizite.ro  unde va completa campurile solicitate (inclusiv scoala dorita dintre cele aflate in lista scolilor participante) si va apasa butonul de trimitere a datelor.

Campurile obligatorii de  completat sunt:

-selectarea magazinului real,- in care a efectuat cumparaturile
-data bonului de casa
-numarul casei
-numar bon
-valoare bon
-orasul in care se regaseste magazinul din care au fost efectuate cumparaturile
-numele scolii careia  doreste sa-i daruiasca punctele bonus

Pentru ca informatiile sa fie transmise si punctele bonus sa fie astfel daruite, clientul trebuie sa bifeze casuta de acceptare a termenilor si conditiilor prezentate pe site si sa apese butonul “Trimite”
Datele de pe bon vor fi verificate si validate de sistem in termen de 48 de ore si punctele bonus vor fi calculate automat in functie de valoarea bonului. Punctele bonus vor fi alocate scolii selectate de client.

 

La sfarsitul campaniei, scolile participante care au cumulat suficiente puncte bonus (minimum 10.000 puncte pentru un laptop sau un proiector), vor primi din parte real,- pentru fiecare 10.000 de puncte cumulate, un laptop, un aparat foto, un printer multifunctional sau un proiector.

Pentru ca o unitatea scolara sa primeasca din partea real,-  un laptop, un aparat foto, un printer multifunctional sau un proiector sunt necesare minimum 10.000 puncte. Nu se vor acorda premii pentru mai putin de 10.000 puncte (ex: daca o scoala a cumulat 10.999 puncte, scoala va primi 1 singur laptop sau proiector).

Valoarea fara TVA a unui premiu este de minim:
- laptop: 1.100 lei
- proiector: 1.050 lei
- aparat foto: 1.160 lei
- imprimanta: 1.030 lei
Numarul de premii depinde de numarul de puncte totalizat de fiecare scoala la sfarsitul campaniei.

Un client al real,-Hypermarket poate participa la campania “Ajuta-ti scoala” cu un numar nelimitat de bonuri.

SECTIUNEA 6. CONDITII DE VALIDARE

Vor fi considerate valide doar bonurile fiscale aferente cumparaturilor efectuate in magazinele real,- in perioada 6 iunie 2013 – 2 octombrie 2013 si care au fost inscrise in sistemul de donare al punctelor conform prezentului regulament.

SECTIUNEA 7. ALTERNATIVA ACORDARII PREMIULUI SAU A PUNCTELOR BONUS

Clientii care au intrat in posesia punctelor bonus sau/si scolile care au primit calculatoare conform prezentului Regulament nu au posibilitatea si nu sunt indreptatiti de a primi contravaloarea in bani, total sau partial, sau alte  obiecte in schimbul acestora, si nici nu pot solicita modificarea conditiilor de acordare a acestora.

SECŢIUNEA 8. TAXE

Primirea premiului implică reţinerea de impozit pe premii de organizator S.C. real,-Hypermarket Romania S.R.L., in conformitate cu prevederile titlului III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, in măsura in care premiul acordat unui singur câştigător, persoana fizica depaseste plafonul zilnic stabilit prin lege ca fiind neimpozabil (600 de lei). Orice alte obligaţii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legătura cu acestea, revin in exclusivitate câştigătorului.

SECŢIUNEA 9. DIVERSE

Organizatorul campaniei promoţionale are dreptul să refuze predarea  premiilor, să pretindă returnarea  lor sau sa le anuleze, în cazul în care acestea au fost obţinute prin fraudă sau, se descopera ulterior ca primirea lor s-a făcut fără respectarea regulilor prevăzute în prezentul regulament.
În cazul oricărei fraude, neînţelegeri sau dispute care poate apărea în orice moment cu privire la desfăşurarea acestei campanii promotionale, SC real,- Hypermarket Romania SRL îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile legale considerate oportune.

SECŢIUNEA 10. REGULAMENTUL PROMOŢIEI

Regulamentul oficial al promoţiei este disponibil în mod gratuit, la cerere, la Biroul Relaţii cu Clienţii din Hypermarket-urile real,- participante la promotie precum si pe site-ul real,- www.academiaderechizite.ro. Prin participarea la prezenta campanie, clientii sunt de acord să se conformeze şi să respecte prevederile acestui regulament.

SECTIUNEA 11. INCETAREA PROMOTIEI

Prezenta campanie promotionala  poate inceta  in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, caz fortuit, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.

SECŢIUNEA 12. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SC real,-Hypermarket Romania SRL prelucreaza datele caracter personal ale clientilor in baza notificarii depusa la A.N.S.P.D.C.P si a inregistrarii sale ca operator de date, inregistrare inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal cu nr.
3 441.

Prin inscrierea la  campania promotionala, clientii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament si sunt de acord cu prelucrarea, cu titlu gratuit,  de catre SC real,- Hypermarket  Romania SRL  a datelor sale cu caracter personal in scopul  acordarii desfasurarii prezentei capmanii si  acordarii calculatoarelor  conform  dispozitiile Regulamentului si ale Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Datele vor fi dezvaluite exclusiv angajatilor si/sau colaboratorilor  Organizatorului  implicati in derularea campaniei,  si pot  fi dezvaluite si  unor imputerniciti ai Operatorului, pe baza unor clauze de confidentialitate si de asigurarea a pastrarii securitatii datelor.  Prelucrarea datelor in scop de marketing se face cu acordul prealabil al clientului.

Clientii au dreptul  de a obtine de la Organizator, in mod gratuit, la cerere si urmatoarele: rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor cu caracter personal prelucrate, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare se face fara respectarea legii, in conformitate cu dispozitiile Legii 677/2001. Cererea va fi intocmita in forma scrisa, va contine justificarea solicitarilor, va fi datata si semnata.

Cererile clientilor vor fi transmise  pe adresa de corespondenta a societatii Organizatoare SC real,-Hypermarket Romania SRL  din Bucuresti, Blv Theodor Pallady nr 51N, Sector 3. In cerere  Clientul  poate arata daca doreste  ca informatiile sa-i fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea se va face numai personal. SC real,- Hypermarket Romania SRL  va comunica  masurile luate in baza cererii primite  in termen de 15 zile de la data primiri cererii.

Tuturor participantilor la  campania promotionala „Ajuta-ti scoala!”le sunt garantate drepturile, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor  cu caracter personal si sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date impotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei forme de prelucrare ilegala.

Prezentul act a fost redactat in doua  exemplare originale azi 31.05.2013.

SC real, - Hypermarket Romania SRL

Prin Reprezentanti legali

Adriana Pita
Division Manager PR & Communication

Eugeniu Mihai
Division Manager Marketing

Termeni si conditii